Regulamin Sklepu Internetowego iNdependy

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem Independy.com.

1.2. Właścicielem sklepu jest firma Juliversum, Młodnickiego 38 lok.1, 50-305 Wrocław, NIP 8982185116, Regon: 022029630 zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

1.3. Niniejszy Regulamin określa:

zasady korzystania z Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresemwww.independy.eu

proces zawarcia umowy sprzedaży

zasady realizacji zamówienia i dostaw

ceny i metody płatności

prawo odstąpienia od umowy wraz ze skutkami odstąpienia od umowy

1.4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Indepedny.com zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób pełnoletnich, czyli takich, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

1.5. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej strony sklepu Independy.com oraz pobrać go na swoje urządzenie w formacie .pdf i wydrukować.

2. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

2.1. Rejestracja w celu dokonania zakupu w sklepie jest opcjonalna. Klient może dokonać zakupu bez konieczności rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

2.2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego na stronie sklepu w zakładce „Moje konto”.

2.3. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz podanie adresu e-mail i ustalenie hasła. Hasło do logo wania do konta w sklepie musi składać się z co najmniej siedmiu znaków.

3. Proces zawarcia umowy sprzedaży

3.1. Zamówienie w sklepie Independy.com można składać 24 godziny na dobę.

3.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wejść na stronę internetową sklepu i dodać wybrany produkt lub produkty do koszyka.

3.3. Możliwość modyfikacji wprowadzonych przez Klienta danych oraz w zakresie wyboru Towaru oraz jego ilości i metody dostawy istnieje do momentu przejścia do płatności.

3.4. Po zaakceptowaniu zawartości koszyka z wybranymi przez Klienta produktami, zostanie wyświetlony formularz niezbędnymi do wysyłki danymi oraz podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia zawierać będzie opis wybranych towarów wraz z ich ilością i łączną ceną, sumę samego zamówienia oraz sumę zamienia wraz z kosztami dostawy.

3.5. W celu dokonania Zamówienia konieczne podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, wybranie metody płatności (Przelew Bankowy lub PayPal) i naciśnięcie przycisku Kupuję i płacę.

3.6. Po dokonaniu zakupy na podany podczas zamówienia e-mail klient otrzyma potwierdzenie zamówienia wraz z jego podsumowaniem.

3.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sklepem Independy.com Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

3.8. Klient może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub je anulować droga mailową lub telefonicznie.

4. Realizacja zamówienia i dostawa

4.1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu kwoty na koncie sprzedającego.

4.2. Sprzedawca zobowiązuje się na wysłanie wybranym przez klienta przewoźnikiem (Poczta Polska, Kurier) towaru nie później niż do dwóch dni roboczych po otrzymaniu płatności. Klient ma również możliwość osobistego odbioru zakupionego towaru w siedzibie firmy Juliversum przy ul. Młodnickiego 38 lok.1 lub we wcześniej ustalonym miejscu na terenie Wrocławia po uprzednim ustaleniu terminu.

4.3. Odbiór osobisty jest możliwy również w weekendy.

4.4. Klient ma możliwość przyspieszenia realizacji zamienia poprzez przesłanie potworzenia dokonania płatności na adres e-mail zamawiam@independy.com.

4.5. Dostawa towarów zakupionych w sklepie Indepedny.com realizowana jest do krajów europejskich wraz z Turcją oraz do krajów nienależących do Unii Europejskiej, ale będących stroną układów i porozumień z Unią Europejską, Ukrainy, Białorusi, Rosji. Zamówienia realizowane są również do Stanów Zjednoczonych. Dostawa dobywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne.

5.2. Klient ma możliwość dokonania płatności za produkt:

przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy

płatnością w systemie PayPal

kartą płatniczą za pośrednictwem systemu PayPal.

6. Prawo odstąpienia od umowy

6.1 Klient ma prawo odstąpienia od umowy kupna towarów w sklepie Independy.com w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

6.2 Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania Towaru zakupionego w sklepie internetowym lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

6.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy przesłać formularz odstąpienia od umowy wraz z zakupionym produktem na adres: Juliversum (Independy), ul. Młodnickiego 38 lok.1, 50-306 Wrocław jako jednoznaczne oświadczenie. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klient dostaje zwrot wszystkich płatności (z wyjątkiem kosztów odesłania Towaru) nie później niż do 14 dni od dnia, w którym właściciel sklepu internetowego Independy został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności dokonamy jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wybrane przez Klienta przy transakcji kupna, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.

Zwrot zakupionego towaru odbywa się na koszt klienta.

W przypadku zwrotu towaru Sklep Internetowy nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.